(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/7/2022 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Người có TS: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Đ/c: Số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số 1113/5, khu phố 3, phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. Thửa đất số: 34; tờ bản đồ số: 91; theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 02301/2004 do UBND Quận 7, TP.HCM cấp ngày 14/4/2004 cho ông Phạm Văn Huấn và bà Phan Thị Dì, cập nhật tên cho ông Ngô Thoại Quyền ngày 14/12/2020.

Nơi có TS: Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.

Gía khởi điểm: 4.802.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 480.000.000 đồng.

Thời hạn: Trong giờ hành chính từ ngày 04/7/2022 đến 17 giờ 00 phút, ngày 22/7/2022.

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.

Điều kiện ĐKTGĐG, cách thức ĐKTG: Liên hệ Công ty ĐGHD Toàn Thắng. Địa chỉ: Số 52 Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 028.62946889.

Thời gian dự kiến đấu giá tài sản: Ngày 25/7/2022.

Địa điểm đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng.