(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2021 do Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 25/6/2021, đấu giá vật tư tồn đọng tại Hà Nội ảnh 1