(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2021 do BIDV Chi nhánh Phú Tài ủy quyền như sau:
Ngày 25/6/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Tập đoàn Khải Vy tại BIDV Chi nhánh Phú Tài ảnh 1