(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/6/2021 do Vietinbank Chi nhánh 8 TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 25/6/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1