(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1