(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0269.3887339

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku

Địa chỉ: Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 22/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 24/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 04/03/2022 - 11:00 22/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia LaiĐiều kiện đăng ký tham gia đấu giá: - Thuộc đối tượng tham gia đấu giá. - Đảm bảo đủ các điều kiện theo phương án đấu giá được phê duyệt. - Chấp nhận các điều kiện, nội dung được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt. - Chấp nhận giá khởi điểm. - Nộp đủ hồ sơ, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định (thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2022

Địa điểm: Hội trường UBND phường Chi Lăng. Địa chỉ: số 150 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 25/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 7