(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản do Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ủy quyền vào ngày 20/3/2021 như sau:
Ngày 25/3/2021, đấu giá xe ô tô Porsche Cayene tại TPHCM ảnh 1