(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VICEN thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2021 do Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hải Châu ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh VICEN

Địa chỉ: Số 27 đường Chương Dương, phường Mỹ An, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3946812

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án Dân sự quận Hải Châu

Địa chỉ: 45 Nguyễn Phẩm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 25/3/2021, đấu giá toàn bộ 2.480.000 cổ phiếu Công ty CP Thương Mại – Dịch vụ Khách sạn Bạch Đằng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 22/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 24/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/02/2021 - 16:30 22/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định Pháp luật đến Công ty (trong giờ hành chính) mua hồ sơ đấu giá. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm CMND (đối với cá nhân), Giấy phép ĐKKD (đối với tổ chức).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/03/2021

Địa điểm: 27 Chương Dương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng