(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2021 do VCB Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:
Ngày 25/3/2021, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB Chi nhánh TPHCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn
Ngày 25/3/2021, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ của VCB Chi nhánh TPHCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn ảnh 1