(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/3/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 4 phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ

- Tài sản: Đồng phế liệu, trọng lượng: 1.950 kg.

- Chất lượng tài sản: Dập nát, nứt, han gỉ, vỡ nát không đảm bảo an toàn nếu đem tái sử dụng (Có bảng kê chi tiết tài sản kèm theo)

- Nơi để tài sản: Tổ 10, thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

- Tổng giá khởi điểm: 146.250.00đồng; Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng./.

(Mức giá trên là giá tối thiểu, không bao gồm thuế VAT)

- Tiền đặt trước: 29.000.000đ; Bằng chữ: Hai mươi chín triệu đồng./.

- Tiền hồ sơ tham giá đấu giá: 200.000đ/ hồ sơ ; Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng./.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DV đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (15/3/2021 và 16/3/2021).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 09/3/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/3/2021

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày, ngày 22/3/2021, 23/3/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 24/3/2021. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm đấu giá (công bố giá):

- Thời gian: Hồi 8 giờ 30 phút ngày 25/3/2021.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá

- Phương thức: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, đấu giá cả tổng tài sản.

- Bước giá: 2.000.000đồng (Hai triệu đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường qui định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định hoặc gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện)

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính);

- Giấy Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.