(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do MSB ủy quyền như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1