(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại khu dân cư thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5