(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 08 thửa đất ở xen cư tại khu dân cư thôn Hậu Thành, thôn Phú Cường và thôn Trường Long, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; Diện tích từ 207,9m2/thửa đến 378,6m2/thửa; Giá khởi điểm từ 105.850.000 đồng/thửa đến 161.700.000 đồng/thửa.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 8 thửa đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 4