(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trường THCS Phú Lợi như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá quyền khai thác căn tin tại Trường THCS Phú Lợi, TP.HCM ảnh 1