(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Trường THPT Phan Việt Thống ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng căn tin 1. Diện tích: 146,94m2. Giá khởi điểm: 9.000.000 đồng/tháng. Thời gian thuê 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng cho thuê (mỗi năm học tính 9 tháng, tổng thời gian thuê 36 tháng). Tổng giá khởi điểm: 324.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

Trường THPT Phan Việt Thống

Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Phan Việt Thống, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Phan Việt Thống, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Phan Việt Thống, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Phan Việt Thống, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 25/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường THPT Phan Việt Thống, tỉnh Tiền Giang ảnh 5