(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su 30/4 Tây Ninh ủy quyền như sau:
Ngày 25/11/2021, đấu giá cây cao su thanh lýtại tỉnh Tây Ninh ảnh 1