(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2020 do Ngân hàng TMCP Việt Nam tịnh vượng ủy quyền như sau:

Ngày 25/11/2020, đấu giá xe ô tô tải Dongfeng tại TPHCM ảnh 1