(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đà Bắc ủy quyền như sau:

Ngày 25/11/2020, đấu giá cây gỗ bị đổ do bão tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1