(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/11/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên- Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng Quỹ đất ở tại thôn Đồng Tâm, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái gồm 10 thửa, diện tích mỗi thửa từ: 98 m2 đến 209 m2; Giá khởi điểm từ: 297.972.000 đ đến 522.500.000 đ/ thửa. (Giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí, người mua phải nộp các loại phí, lệ phí theo quy định).

- Xem tài sản: tại thực địa các thửa đất đấu giá.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên từ ngày 06/11/2019 đến 16h ngày 22/11/2019.

- Tiền mua hồ sơ: từ 200.000 đến 500.000 đ/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái; Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Lục Yên các ngày 21, 22 và đến 16h ngày 23/11/2019.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký phải có (bản pho tô) chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Bắt đầu vào hồi 8h30 ngày 25/11/2019 tại Hội trường UBND xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699; 0986823312. 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

QUỸ ĐẤT THÔN ĐỒNG TÂM, XÃ LIỄU ĐÔ, HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI

STT

Thửa

đất số

Diện tích

(m2)

Giá đất (đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đ)

Tiền đặt trước
(20% GKĐ) (đ)

Tiền mua hồ sơ tham gia

đấu giá (đ)

1

577

172,4

2.550.000

439.620.000

87.924.000

200.000

2

584

186,6

2.550.000

475.830.000

95.166.000

200.000

CỘNG

359,0

915.450.000

Nhóm I: Thửa đất có hình thể vuông vắn
diện tích nhỏ hơn 100m2

1

589

98,0

3.150.000

308.700.000

61.740.000

200.000

2

593

98,0

3.150.000

308.700.000

61.740.000

200.000

3

594

98,0

3.150.000

308.700.000

61.740.000

200.000

4

595

98,0

3.150.000

308.700.000

61.740.000

200.000

5

598

98,0

3.150.000

308.700.000

61.740.000

200.000

Nhóm II: Thửa đất có hình thể vuông vắn
diện tích lớn hơn 200m2

6

588

209,0

2.500.000

522.500.000

104.500.000

500.000

Nhóm III: Thửa đất có hình thể
không vuông vắn

7

596

112,3

2.670.000

299.841.000

59.968.200

200.000

8

597

111,6

2.670.000

297.972.000

59.594.400

200.000

CỘNG

2.663.813.000