(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại xã Dục Tú; xã Võng La; xã Đại Mạch; xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội vào ngày 25/11/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá, GKĐ, TĐT, tiền mua hồ sơ:

- Tại thôn Phúc Hậu 1, xã Dục Tú: 07 thửa. GKĐ: 10.000.000 đ. TĐT: 150.000.000 đ.

- Thôn Sáp Mai, xã Võng La: 02 thửa. GKĐ: 8.500.000 đ. TĐT: 70.000.000 đ.

- Điểm X1, thôn Đại Đồng, xã Đại Mạch: 07 thửa. GKĐ: 8.500.000 đ. TĐT: 70.000.000 đ.

- Điểm X3, thôn Xuân Nộn, xã Xuân Nộn: 01 thửa. GKĐ: 4.000.000 đ. TĐT: 50.000.000 đ.

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đ; 500.000 đ/ hồ sơ/ thửa.

2. Thời gian , địa điểm tổ chức đấu giá:

- Vào hồi: 08h30’, ngày 25/11/2018 (Chủ nhật).

- Tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Liên hệ Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh vào 8h30’,  các ngày 15, 16/11/2018.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, TĐT tham gia đấu giá, xác định điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ  09/11/2018 đến 17h00, ngày 22/11/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật) tại UBND xã Dục Tú; xã Võng La; xã Đại Mạch; xã Xuân Nộn, Trung tâm PTQĐ huyện  Đông Anh và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 21/11/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 22/11/2018. (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá vào ngày 23/11/2018.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, số 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 0243.2115234 và Trung tâm PTQĐ Đông Anh, số 115A, Đường Cao Lỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655758.