(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2021 do Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Xe ô tô truyền hình lưu động đã qua sử dụng thanh lý

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

Ngày 25/10/2021, đấu giá xe ô tô truyền hình lưu động đã qua sử dụng thanh lý tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 25/10/2021, đấu giá xe ô tô truyền hình lưu động đã qua sử dụng thanh lý tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 25/10/2021, đấu giá xe ô tô truyền hình lưu động đã qua sử dụng thanh lý tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3