(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 25/1/2021 do Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình. Địa chỉ: Số 34, đường Thanh Niên, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản công của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình gồm:

- Nhà làm việc Văn phòng: chỉ thanh lý một phần (diện tích: 419,7 m2). Giữ lại phần phía sau (diện tích: 80,3 m2) để cải tạo, kết nối công trình mới. Nhà 2 tầng cấp III; Năm đưa vào sử dụng: 1989, diện tích: 419,7 m2.

- Nhà làm việc kiểm dịch Văn phòng: Nhà cấp IV; Năm đưa vào sử dụng: 1996, diện tích: 150 m2.

- Nhà bảo quản văcxin Văn phòng (Cải tạo thành hội trường): Nhà cấp IV; Năm đưa vào sử dụng: 2004, diện tích: 100 m2.

- Kho lạnh thuốc thú y: Năm đưa vào sử dụng: 2008, diện tích: 106,3 m2

Hình thức thanh lý: Phá dỡ thu hồi phế liệu.

Hiện trạng tài sản: Các tài sản nêu trên đã hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn khi sử dụng rất cao.

3.2. Giá khởi điểm: 35.125.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu, một trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí và các khoản chi phí khác có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật).

3.3. Nơi có tài sản đấu giá: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình.

3.4. Giấy tờ về quyền sở hữu đối với tài sản:

- Quyết định số 223/QĐ-STC ngày 11/11/2020 của Sở Tài chính Quảng Bình về thanh lý tài sản của Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Quyết định số 484/QĐ-CNTY ngày 19/11/2020 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về lập Hội đồng thanh lý tài sản nhà nước;

- Biên bản định giá tài sản thanh lý ngày 19/11/2020 của Hội đồng thanh lý tài sản nhà nước.

4. Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá:

4.1. Tiền đặt trước (20% giá khởi điểm): 7.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu đồng).

- Phương thức thu tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại các ngân hàng thương mại sau:

Ngày 25/1/2021, đấu giá vật liệu, vật tư thu hồi từ thanh lý tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1

- Nội dung nộp tiền: “Tên người đăng ký tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản thanh lý. Tổ chức ngày 25/01/2021

4.2. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký. Khoản tiền này không hoàn trả cho người nộp, trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức.

Phương thức nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt cùng thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

4.3. Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu mỗi lần trả giá 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

5.1. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 13/01/2021 đến 16h30/ ngày 22/01/2021.

5.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 18/01/2021 và ngày 19/01/2021 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

5.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 20/01/2021 đến 16h30/ ngày 22/01/2021. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại các Ngân hàng thương mại.

5.4. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào lúc 09h00/ ngày 25/01/2021.

5.5. Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Không giới hạn số vòng).

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

8.1. Đối tượng:

Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

a. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

b. Tổ chức, cá nhân được giao tổ chức thực hiện việc phá dỡ công trình phải cam kết chịu trách nhiệm về việc thực hiện các yêu cầu tại điểm c mục 8.2 bản niêm yết này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do mình gây ra;

c. Việc phá dỡ công trình xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Phá dỡ công trình chỉ được thực hiện theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có);

- Phá dỡ công trình phải được thực hiện theo phương án, giải pháp phá dỡ được duyệt, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường.

d. Cam kết đã xem tài sản đấu giá, chấp nhận hiện trạng của tài sản và chấp nhận giá khởi điểm đã được thông báo.

đ. Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá.

e. Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân phải trực tiếp đến tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình để nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn niêm yết.

9.1. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có:

a. Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Bình (01 bản);

b. Đối với tổ chức: Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức và giấy tờ tuỳ thân của người đứng đầu tổ chức đó (01 bản);

c. Đối với cá nhân: Giấy tờ tùy thân của cá nhân tham gia đấu giá (01 bản);

d. Chứng từ nộp tiền đặt trước, phiếu thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng có thể lựa chọn hình thức nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu.

9.2. Trường hợp uỷ quyền: Ủy quyền cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá và làm các thủ tục liên quan phải có văn bản uỷ quyền có chứng nhận hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền kèm theo giấy tờ tuỳ thân của người được uỷ quyền. Những người đã đăng ký tham gia đấu giá không được uỷ quyền cho nhau đăng ký và tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3533568 (gặp đ/c Huyền). Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.