(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/9/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:

Tài sản tịch thu do vi phạm hành chính của Cục Quản lý trị trường tỉnh Hà Giang

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang

Ngày 24/9/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 24/9/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 2
Ngày 24/9/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 3
Ngày 24/9/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính tại tỉnh Hà Giang ảnh 4