(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/8/2020 do Ban Quản lý Cảng Bến Đầm ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT (viết tắt là Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, TP. Vũng Tàu

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, số 1007/36 đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu.

1. Tài sản đấu giá, mục đích cho thuê, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ các lô đất tại Khu vực nhà lựa cá Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

Cụ thể như sau:

Ngày 24/8/2020, đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1


(Đính kèm sơ đồ vị trí do Ban Quản lý cảng Bến Đầm cung cấp)

2. Thời gian cho thuê và sử dụng mặt bằng

- Thời gian cho thuê: 01 năm, người trúng đấu giá trả tiền thuê 01 lần tương ứng với số tiền trúng đấu giá.

- Sử dụng mặt bằng: Người trúng đấu giá phải sử dụng mặt bằng theo đúng mục đích cho thuê đã cam kết trước khi tham gia đấu giá, trong thời gian thuê không được sang nhượng hoặc cho thuê lại. Trường hợp kinh doanh không đúng mục đích thì phải được sự đồng ý Ban Quản lý cảng Bến Đầm hoặc cơ quan có thẩm quyền.

Người trúng đấu giá sử dụng tài sản thuê dạng Ki ốt và theo thiết kế của Ban Quản lý cảng Bến Đầm hoặc cơ quan có thẩm quyền, cụ thể: Khung, vách kẽm hộp; tấm vách ngăn xi măng bo; Cửa cuốn…

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ và đăng ký

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 03/8/2020 đến ngày 21/8/2020 tại Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 03/8/2020 đến 16 giờ, ngày 21/8/2020 tại Trung tâm (Hạn chót nộp hồ sơ).

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ: Nộp vào các ngày 19/8/2020, 20/8/2020 và đến hạn chót là 15 giờ, ngày 21/8/2020 nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 đường Đổ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu hoặc nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo nội dung sau:

+ Tên đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

+ Số tài khoản: 609 020 101 2804 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu.

+ Nội dung nộp: (Tên tổ chức/cá nhân đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đất tại Khu vực nhà lựa cá Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký: Thực hiện theo Quy chế đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành kèm theo.

6. Thời gian, địa điểm, phương thức, hình thức đấu giá và bước giá

- Thời gian địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ, ngày 24/8/2020 tại Hội trường của Ban Quản lý Cảng Bến Đầm (địa chỉ: Cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Bước giá: Tối thiểu là 300.000 đồng/lô, áp dụng từ lần (người) trả giá thứ 2 trở đi.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm, địa chỉ: 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254.3851524./.