(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2020 do Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Triệu Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

2. Tên tổ chức có tài sản: Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Triệu Sơn.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 044911 do UBND tỉnh Thanh Hoá cấp ngày 29/12/2010, số vào sổ cấp GCN số CT00343 mang tên Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Triệu Sơn, cụ thể:

- Thửa đất số: 2413

- Tờ bản đồ số: 02

- Diện tích: 125,0 m2 (Một trăm hai mươi lăm mét vuông)

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Mục đích sử dụng: Đất ở + Văn phòng

- Hình thức sử dụng: Riêng 125,0 m2

- Sử dụng chung: không m2

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

Hiện trạng trên đất đã xây dựng nhà ở nhưng chưa chứng nhận quyền sở hữu, nhà ở thuộc quyền sở hữu của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Triệu Sơn. Thông tin về nhà ở như sau:

- Diện tích xây dựng: 125 m2

- Diện tích sàn: 90 m2

- Số tầng: Nhà mái bằng

- Kết cấu: BTCT

- Năm hoàn thành xây dựng: năm 2010

3.2. Giá khởi điểm và bước giá để tổ chức đấu giá:

- Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá là: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn). Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, lệ phí trước bạ, các khoản phí theo quy định của pháp luật, lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá. Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các chi phí nói trên.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/01 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/01 hồ sơ (Hai trăm triệu đồng trên một hồ sơ)

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân)

- Phiếu trả giá;

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (theo mẫu ủy quyền của Công ty bán đấu giá phát hành);

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải được thẩm định đủ điều kiện theo các tiêu chuẩn quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (phong bì đựng phiếu trả giá được khách hàng bọc bằng chất liệu đảm bảo tính bảo mật và được ký nháy vào các mép dán của phong bì) và nộp lại đơn vị tổ chức đấu giá cùng với việc nộp tiền đặt trước. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ, quy chế đấu giá, bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, tại UBND Hợp Thành từ ngày 07/07/2020 đến hết ngày 21/07/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá

6.2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 07/07/2020 đến hết ngày 21/07/2020 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/07/2020 đến hết ngày 23/07/2020 (giờ hành chính);

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc gửi vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 3500201017988 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản mang tên Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Triệu Sơn.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 24/7/2020 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0974 197 026 hoặc 0904 235 586.