(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/7/2020 do Công an tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá theo thủ tục rút gọn lô tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước do Công an tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 117, quốc lộ 10- phường Lộc Vượng- TP Nam Định- Tỉnh Nam Định) xử lý:

- Tên tài sản: Lô tài sản là hàng hóa tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ ông Đoàn Văn Ái và vụ ông Nguyễn Văn Lương bao gồm: 196,6m3 cát đen và 03 máy hút cát.

- Giá khởi điểm của lô tài sản: 36.796.000đ (Ba mươi sáu triệu bảy trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 22/7/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 21, 22, 23/7/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 21, 22/7/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 4.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2020

(khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335)