(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/6/2021 do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

Lô 1: Cát có lẫn nhiều tạp chất, không có nguồn gốc hợp pháp, số lượng 102 m3. Giá khởi điểm: 11.220.000 đồng (Mười một triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng).

Lô 2: Cát có lẫn nhiều tạp chất, không có nguồn gốc hợp pháp, số lượng 62 m3. Giá khởi điểm: 7.130.000 đồng (Bảy triệu một trăm ba mươi nghìn đồng).

Nơi lưu giữ: Lô 1, lô 2 đang lưu giữ tại bãi vật liệu xây dựng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Khánh Tâm, số 516 đường Cao Văn Lầu, Khóm 3, Phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Lô 3: Cát có lẫn nhiều tạp chất, không có nguồn gốc hợp pháp, số lượng 308 m3. Nơi lưu giữ: Bãi vật liệu xây dựng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vật liệu xây dựng Tám Nhiễu, ấp Bình Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Giá khởi điểm: 30.800.000 đồng (Ba mươi triệu tám trăm nghìn đồng).

- Nguồn gốc: Quyết định số 02 và 03/QĐ- XPHC ngày 25/01/2021 của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính. Quyết định số 16/QĐ-XPHC ngày 18/02/2021 của Công an tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 16/6/2021 đến 17 giờ ngày 21/6/2021 tại nơi lưu giữ tài sản.

5. Tiền đặt trước: Lô 1 và lô 2: 1.000.000 đồng/lô; Lô 3: 4.000.000 đồng nộp ngày 21; 22; 23/6/2021 tại Trung tâm.

6. Tiền mua hồ sơ: Lô 1, lô 2: 50.000 đồng/ bộ hồ sơ; Lô 3: 100.000 đồng/ bộ hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/6/2021 đến 17 giờ ngày 21/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

9. Tổ chức công bố giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 24/6/2021.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.