(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/5/2021 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tầng 5, khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 24/5/2021.

- Địa điểm: Tại phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Một (01) Xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu: Mitshubishi PajeroGL, biển kiểm soát: 24C-6699, Số máy: 6G72-KS3941; Số khung: RLA00V33V61000003; Nơi sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất 2006; Đăng ký xe ô tô mang tên: Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai; Đăng ký lần đầu do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 27/3/2006.

- Nơi có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước.

- Giá khởi điểm: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm các loại thuế, phí. Khách hàng trúng đấu giá sẽ phải nộp theo quy định (nếu có).

- Tiền đặt trước: 20%/ giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 ngày từ ngày 19/5/2021 đến hết ngày 21/5/2021, trong giờ hành chính.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ ngày 06/5/2021 đến hết ngày 21/5/2021, ngày làm việc, trong giờ hành chính.

- Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

7. Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình mua hồ sơ, nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định của quy chế đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Điện thoại liên hệ 02143. 822867