(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do UBND xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.3828925

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND xã Tịnh Phong

Địa chỉ: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 21/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 10:00 22/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 10:08 02/03/2022 - 11:00 21/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tại UBND xã Tịnh Phong. Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá. - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm. Mỗi hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản; - 02 bản sao Sổ Hộ khẩu, 02 bản sao Giấy Chứng minh nhân dân/căn cước công dân có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; - 02 bản sao Giấy Chứng nhận kết hôn có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu (nếu là vợ chồng đăng ký); - Văn bản ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/03/2022

Địa điểm: UBND xã Tịnh Phong

Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3
Ngày 24/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 4