(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/3/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 24/3/2022, đấu giá 4 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1