(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/2/2020 do Sở Tài chính tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái, địa chỉ: Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Đơn vị có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Yên Bái, địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tài sản tổ chức đấu giá là: 01 xe mô tô (Kiểu Win) mầu xanh đen, nhãn hiệu KITAFU, biển kiểm soát 21G1-045.89 (có chứng nhận đăng ký xe); giá khởi điểm là: 300.000đ và lô điện thoại di động đã qua sử dụng gồm 50 chiếc và 01 cân điện tử đã cũ (theo chi tiết danh mục tài sản tại biên bản bàn giao). Tổng giá khởi điểm cả lô là: 1.500.000đ;

Đối tượng được tham gia đấu giá: Là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: bằng 20% giá khởi điểm cả lô gồm xe máy, điện thoại di động;

Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 19/02/2020 đến hết ngày 21/02/2020 (Trong giờ hành chính,), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 19/02/2020 đến hết ngày 21/02/2020 (Trong giờ hành chính,), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái. 

Thời gian, địa điểm đấu giá: 8 giờ ngày 24/02/2020. Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái, Tổ 8 - phường Yên Thịnh - TP Yên Bái - tỉnh Yên Bái.

Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá lên, Khách hàng trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Chi tiết xin liên hệ ĐT: 02163.856.699.