(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 15 lô đất ở tại khu dân cư nông thôn xã Hải Quy, khu dân cư xã Hải Hưng và khu dân cư nông thôn xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 24/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 6