(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2021 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà – Đồng Nai ủy quyền như sau:
Ngày 24/12/2021, đấu giá lô hỗ Tếch, gỗ Sao Đen tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1