(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2020 như sau:

Ngày 24/12/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TPHCM ảnh 1