(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/12/2019 do Sở Tài chính tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

Công khai đấu giá Trụ sở Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Sơn La (cũ)

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 5 tầng, nhà khách UBND tỉnh Sơn La, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 02123.752.097.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sơn La. Địa chỉ: Số 15, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0223.855.191.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào hồi 09g00ph ngày 24/12/2019 (thứ 3), tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.

4. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tên tài sản: Trụ sở Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Sơn La (cũ), gồm:

+ Quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 1.015,5m2.

+ Tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ (nhà bảo vệ; nhà ga ra ô tô; nhà ga ra xe máy; cổng sắt, hoa sắt hàng rào; trụ cổng + tường rào xây gạch; sân bê tông, rãnh thoát nước).

- Tổng giá khởi điểm: 20.256.391.573 đồng (Hai mươi tỷ hai trăm năm mươi sáu triệu ba trăm chín mươi mốt nghìn năm trăm bảy mươi ba đồng), trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất: 14.631.068.800 đồng

+ Giá trị tài sản trên đất: 5.625.322.773 đồng

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

5. Nơi có tài sản đấu giá: Đường Mai Đắc Bân, tổ 2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

6. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản, bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019 trong giờ hành chính (liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Sơn La để xem tài sản).

- Bán, nhận, thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: Từ ngày 04/12/2019 đến ngày 21/12/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.

- Thu tiền đặt trước: Từ ngày 19/12/2019 đến ngày 23/12/2019 bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản số 4111.00002.55355, tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Sơn La (BIDV Sơn La).

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, bước giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

9. Phương thức đấu giá: Trả giá lên./.