(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thăng Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất gồm 143 lô đất thuộc MBQH kèm quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 23/11/2018, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương

Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương

Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 24/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 143 lô đất tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa ảnh 8