(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2020 do Sở Tài chính Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, hiện trạng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ, nơi có tài sản.

Ngày 24/11/2020, đấu giá xe ô tô MITSHUBISHI tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

(Giá khởi điểm là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, người trúng đấu giá tự chịu theo quy định)

- Nơi có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 11, đường Trường Chinh, tổ 4 phường Đức Xuân thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (16/11/2020 và 17/11/2020).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 09/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/11/2020

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 19/11/2020, 20/11/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/11/2020. Khách hàng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

- Thời gian: Hồi 9 giờ 00 phút ngày 24/11/2020.

- Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá.

6.1. Phương thức: Phương thức trả giá lên.

6.2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

6.3. Bước giá tối thiểu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp thuộc quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá:

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

- Phiếu trả giá.

* Cách thức bỏ phiếu:

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản.

- Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.