(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2020 như sau:
Ngày 24/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ảnh 1