(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh SAGONAP thông báo đấu giá tài sản vào ngày 24/11/2020 do Cục đăng kiểm Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 24/11/2020, đấu giá 2 xe chuyên dụng Mitsubishi tại TPHCM
Ngày 24/11/2020, đấu giá 2 xe chuyên dụng Mitsubishi tại TPHCM ảnh 1