(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 24/10/2019 là quyền sử dụng đất đối với tài sản là khu A (Trụ sở làm việc cũ của các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cao Bằng) tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng với các nội dung như sau:

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND tỉnh Cao Bằng giao cho Sở tài chính tỉnh Cao Bằng (Địa chỉ: Km5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

- Đơn vị tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia. (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

2. Thông tin khu đất đấu giá, diện tích, giá khởi điểm, bước giá:

2.1. Thông tin khu đất đấu giá: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại Trụ sở làm việc (cũ) của các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

- Địa chỉ: Tại các thửa đất số 139, tờ bản đồ địa chính số 11; thửa đất số 140, tờ bản đồ địa chính số 11; thửa đất số 1, tờ bản đồ địa chính số 15, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổng diện tích: 2.923,9 m2

- Tổng diện tích sàn sử dụng: 4.549,8 m2. Cụ thể:

+ Nhà làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: diện tích sàn sử dụng 828 m2; số tầng 04; cấp hạng III.

+ Nhà làm việc số 1 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: diện tích sàn sử dụng 715 m2; số tầng 03; cấp hạng III.

+ Nhà làm việc số 2 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: diện tích sàn sử dụng 496,8 m2; số tầng 04; cấp hạng III.

+ Nhà làm việc của Hội Nông dân: diện tích sàn sử dụng 715 m2; số tầng 03; cấp hạng III.

+ Nhà làm việc Chi cục Chăn nuôi và Thú y: diện tích sàn sử dụng 774 m2; số tầng 04; cấp hạng III.

+ Nhà để xe Chi cục Chăn nuôi và Thú y: diện tích sàn sử dụng: 35 m2; số tầng 01; cấp hạng IV.

+ Nhà làm việc Trung tâm Khuyến nông: diện tích sàn sử dụng 950 m2; số tầng 04; cấp hạng III.

+ Nhà để xe Trung tâm Khuyến nông: diện tích sàn sử dụng: 36 m2; số tầng 01; cấp hạng IV.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở dịch vụ hỗn hợp.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng (theo quy định tại khoản 1 điều 118 Luật Đất đai 2013).

- Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế trúng đấu giá để thực hiện dự án đầu tư là 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đấtt được sử dụng đất ổn định lâu dài

Các thông tin khác chi tiết tại Hồ sơ mời đấu giá.

2.2. Giá khởi điểm, bước giá:

- Giá khởi điểm: 115.688.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ, sáu trăm tám mươi tám triệu đồng);

- Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá:

- Đối với Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá đã xác định được vị trí khu đất đấu giá, có thể trực tiếp đến xem xét thực địa khu đất.

- Đối với Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá chưa xác định được vị trí khu đất đấu giá: liên hệ với Sở tài chính tỉnh Cao Bằng để xem thực địa trong 02 ngày liên tiếp là ngày 17 và 18/10/2019 (giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 03/10/2019 đến ngày 22/10/2019 (giờ hành chính)

- Địa điểm bán hồ sơ: Bộ phận một cửa - Sở tài chính tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Km5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại website: http://www.taisancong.vn và Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Cao Bằng (http://www.caobang.gov.vn).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một triệu đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 23.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ đồng)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 21/10/2019 và 22/10/2019 (giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá theo thông tin sau:

Tên chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

Số tài khoản: 0301000018888

Mở tại: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Hoàn Kiếm

Nội dung chuyển khoản: “…Tên Nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá, MS doanh nghiệp …” nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại phường Hợp Giang, tp Cao Bằng.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị trên hệ thống ngân hàng VCB tính đến 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2019.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 03/10/2019 đến ngày 22/10/2019 (giờ hành chính)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Bộ phận một cửa - Sở tài chính tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Km5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Điều kiện tham gia đấu giá: tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 55 Luật Đất đai năm 2013 và phải bảo đảm điều kiện thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điều 58 Luật Đất đai 2013, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định tại Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt (Cụ thể tại Hồ sơ mời đấu giá).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cho Tổ chức đấu giá (Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia) qua 02 hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở tài chính tỉnh Cao Bằng (Địa chỉ: Km5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) hoặc gửi thư đảm bảo đến địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2019. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2019 sẽ không được tiếp nhận.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 giờ ngày 24/10/2019 (thứ năm)

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Sở tài chính tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Km5 phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Mọi thông tin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia; ĐT: 024.37.622.619.

- Sở tài chính tỉnh Cao Bằng; ĐT: 02063.853.306.