(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 24/01/2019 do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh chợ HTC ủy quyền như sau:
Ngày 24/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 24/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 24/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk ảnh 3