Ngày 23/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/2/2021 do Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn; Phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tài sản đấu giá; thời gian cho thuê tài sản; địa điểm tài sản và nguồn gốc pháp lý của tài sản đấu giá:

* Tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ Nhà thuốc tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn.

* Thời gian cho thuê tài sản để thực hiện dịch vụ: 04 năm (48 tháng).

* Địa điểm tài sản đấu giá: Tại vị trí thực hiện dịch vụ Nhà thuốc Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn; Phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

* Nguồn gốc pháp lý của tài sản: Tài sản của Nhà nước.

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt đề án cho thuê tài sản công để làm dịch vụ Nhà thuốc của Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn;

- Quyết định số 785/QĐ-TTYT ngày 14/12/2020 của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, về việc phê duyệt đấu giá; giá khởi điểm và các tiêu chí đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ Nhà thuốc, Quầy kính thuốc tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn.

4. Giá khởi điểm: 3.874.000 đồng/tháng.

Tổng giá khởi điểm: 3.874.000 đồng/tháng x 48 tháng = 185.952.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm năm hai nghìn đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

* Thời gian: Ngày 04/02/2021 và ngày 05/02/2021 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí thực hiện dịch vụ Nhà thuốc Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn; Phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

* Thời gian: Từ ngày 29/01/2021 đến 16h30 ngày 18/02/2021 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 35.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Thời gian: Ngày 18/02/2021; Ngày 19/02/2021 và ngày 22/02/2021 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 22/02/2021.

* Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp bằng tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Họ và tên người tham gia đấu giá - nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ Nhà thuốc tại TTYT thị xã Từ Sơn (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

* Thời gian: 9h30 ngày 23/02/2021.

* Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện, tiêu chí và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

* Điều kiện tham gia đấu giá:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá;

- Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo của Trung tâm.

* Tiêu chí tham gia đấu giá: Ngoài các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định, cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá còn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đấu giá sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo quy định của Luật Đấu giá và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành Dược, vốn đăng ký kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên (Bản sao chứng thực).

- Chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện pháp luật (Bản sao chứng thực).

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Bản sao chứng thực).

- Năng lực kinh nghiệm: Từ năm 2018 đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá: Có 02 hợp đồng làm dịch vụ Nhà thuốc Bệnh viện hoặc Nhà thuốc Trung tâm y tế. Giá trị hợp đồng từ 45 triệu đồng/năm trở lên; trong đó:

+ Phải có ít nhất 01 Hợp đồng đang thực hiện: Cung cấp Hợp đồng và chứng từ nộp tiền (Bản sao kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Nếu có 01 hợp đồng đã thực hiện xong: Cung cấp Hợp đồng; Thanh lý Hợp đồng và chứng từ nộp tiền (Bản sao kèm bản gốc để đối chiếu).

- Năng lực tài chính: Năm 2019 hoạt động kinh doanh hiệu quả có lãi: Cung cấp Báo cáo quyết toán thuế năm 2019 (Bản sao chứng thực).

- Về nhân lực: Có ít nhất 02 Dược sỹ đại học và 04 Dược sỹ Trung học. Yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ chứng minh sau:

+ Bằng tốt nghiệp (Bản sao chứng thực).

+ Hợp đồng lao động còn hiệu lực tính đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá (Bản sao chứng thực).

+ Đã tham gia BHXH: Xác nhận đóng Bảo hiểm xã hội đến thời điểm đăng ký tham gia đấu giá của cơ quan BHXH nơi tổ chức đăng ký hoạt động (Bản chính).

- Bản cam kết gồm các nội dung sau:

+ Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ tham gia đấu giá.

+ Cam kết thực hiện các nội dung theo tiêu chí đấu giá (Nêu rõ các nội dung theo Tiêu chí đấu giá).

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho người khác);

- Phiếu trả giá (đã được bỏ vào phong bì đựng phiếu trả giá, dán, ký niêm phong theo chế độ bảo mật);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

* Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Phụ lục: Tiêu chí đấu giá dịch vụ Nhà thuốc

(Kèm theo Thông báo đấu giá tài sản số 12/TB-TT ngày 25/01/2021)

Ngày 23/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1
Ngày 23/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 2
Ngày 23/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 3
Ngày 23/2/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ảnh 4

Chuyên đề