(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông bán đấu giá tài sản ngày 23/8/2018 do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Lô cây Cao su thanh lý các loại tại Nông trường Cao su Cư Kpô, Nông trường Cao su Phú Xuân thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Tài sản đấu giá được chia thành 02 gói, cụ thể như sau:

STT

Tài sản

Số lượng (cây)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

01

Gói 01 (Nông trường Cư Kpô)

170.478

86.918.745.900

17.383.000.000

500.000

02

Gói 02 (Nông trường Phú Xuân)

55.972

21.737.517.200

4.347.000.000

500.000


4. Tổng giá khởi điểm:
108.656.263.100 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ, sáu trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm sáu mươi ba ngàn, một trăm đồng). Giá trên chưa bao gồm các khoản thuế (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00, ngày 21/8/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mua hồ sơ; nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá, giấy tờ khác có liên quan.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 23/8/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến liên hệ tại các địa chỉ sau để được hướng dẫn:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464;

- Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 30 Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3865015.