(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Phát thông báo đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng Trường mầm non vào ngày 23/8/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất khu đất xây dựng Trường mầm non thuộc MBQH điều chỉnh chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Tây Nam chợ Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, diện tích:3.800,0m2 - Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng Trường mầm non. - Thời hạn sử dụng đất: 50 năm tính từ ngày UBND tỉnh ký Quyếtđịnh công nhận kết quả trúng đấu giá. - Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đấtmột lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. - Hiện trạng khu đất đấu giá: Khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch và dự án đầu tư.

Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa

Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 23/8/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5