(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa thông báo gia hạn đấu giá tài sản vào ngày 23/8/2021 do Viễn Thông Bình Dương ủy quyền như sau:

Thông báo về việc: Gia hạn thời gian đăng ký tham gia đấu giá và thay đổi thời gian tổ chức đấu giá

Viễn Thông Bình Dương

Ngày 23/8/2021, đấu giá cáp đồng hư hỏng thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 1
Ngày 23/8/2021, đấu giá cáp đồng hư hỏng thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 2
Ngày 23/8/2021, đấu giá cáp đồng hư hỏng thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 3
Ngày 23/8/2021, đấu giá cáp đồng hư hỏng thanh lý tại tỉnh Bình Dương ảnh 4