(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2021 do UBND thành phố Sầm Sơn ủy quyền như sau:

Tiếp tục nộp tiền đặt trước, thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH số 3993/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn

V/v Tiếp tục nộp tiền đặt trước, thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH số 3993/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn

- Căn cứ Thông báo số 320/TB – ĐGHDHN ngày 26/05/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại MBQH số 3993/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn.

- Căn cứ Công văn số 2518/UBND-TNMT ngày 20/06/2021 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc hoãn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu xen cư Bứa, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (đợt 2) (MBQH kèm theo Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn).

- Căn cứ Thông báo số 352/TB-ĐGHDHN ngày 20/06/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên về việc hoãn tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu xen cư Bứa, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (đợt 2) (MBQH kèm theo Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn).

- Căn cứ Công văn số 2787/UBND-TNMT ngày 05/07/2021 của UBND thành phố Sầm Sơn về việc tiếp tục triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo về việc tiếp tục nộp tiền đặt trước, thay đổi địa điểm tổ chức đấu giá và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu xen cư Bứa, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn (đợt 2) (MBQH kèm theo Quyết định số 3993/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn). Cụ thể như sau:

Đối với những khách hàng đã mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo số 320/TB–ĐGHDHN ngày 26/05/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên hiện đã nhận lại tiền đặt trước và đang bảo lưu hồ sơ tại công ty thì tiếp tục nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Ngày 20/07/2021; Ngày 21/07/2021 và ngày 22/07/2021.

Cách thức nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số Tài khoản: 5011 000 915 0879 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại bản sao giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá trong thời gian nộp tiền đặt trước.

(Tiền đặt trước phải đảm bảo có trong tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên trong giờ hành chính các ngày nêu trên).

Đối với những khách hàng đã mua hồ sơ và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá theo Thông báo số 320/TB – ĐGHDHN ngày 26/05/2021 của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên không có nhu cầu tham gia đấu giá và đã nhận lại tiền mua hồ sơ, nhận lại tiền đặt trước thì không được tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 23/07/2021.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Phòng Plenary Room – Trung tâm hội nghị FLC Sầm Sơn. Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương - Phường Quảng Cư – TP. Sầm Sơn.

* Khách hàng cần thông tin chi tiết liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89/XD-UBTH đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: qthoangnguyenlaw@gmail.com)./.

Ngày 23/7/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1