(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 23/7/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân và Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá khoản nợ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Người có khoản nợ đấu giá:

- Bên có khoản nợ đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bình Tân. Địa chỉ: Số 676 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

- Đại diện bên có khoản nợ đấu giá: Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà C3, số 194 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Khoản nợ đấu giá: Toàn bộ khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của Doanh Nghiệp Tư nhân Thanh Tùng tại Agribank chi nhánh Bình Tân theo hợp đồng tín dụng số 6200LAV200806683 ngày 15/12/2008.

Thông tin về tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ:

- Giá trị quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh, diện tích 6952,2 m2, thuộc thửa 155, tờ bản đồ số 9, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

- Tài sản hình thành trong tương lai là toàn bộ giá trị xây dựng của công trình cao ốc căn hộ Hạnh Phúc được xây dựng trên thửa đất số 155, tờ bản đồ số 9, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Giá khởi điểm: 353.000.000.000 đồng. Số tiền đặt trước: 35.300.000.000 đồng.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 20/07/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 13/07/2020 đến hết ngày 20/07/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 22/07/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian tổ chức đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 23/07/2020.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, xem hồ sơ khoản nợ và đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phườngTân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22455120.