(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phương Đông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2022 do Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và Truyền thông ủy quyền như sau:
Ngày 23/3/2022, đấu giá xe ô tô Bahai tại Hà Nội ảnh 1