(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh đầu tư Thành Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/3/2021 do Trung tâm Phát Triển quỹ đất huyện Kim Bôi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh đầu tư Thành Phát

Địa chỉ: phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hoà Bình

Số điện thoại: 0915068609

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát Triển quỹ đất huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình

Địa chỉ: Khu Thống Nhất, thị trấn Bo, Huyện Kim Bôi, Tỉnh Hoà Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 23/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 18/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 19/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:59 08/03/2021 - 08:59 18/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: tại văn phòng giao dịch công ty Đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 23/03/2021

Địa điểm: tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.