(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 23/12/2021 do BIDV Chi nhánh Quận 3, TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 23/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 1, TP.HCM ảnh 1